Ramsalt

Fremdrift og nabokontakt

28 februar

Arbeid på søndager

avatar

Even Nyhus

Ingen kommentarer

I forbindelse med bygging av råbygget på Ramsalt jobbes det skiftordninger. Dette medfører arbeid på søndager. Det vil arbeides på søndager frem til 01.04.19. Arbeidstiden mandag til lørdag vil være 06.00-23:00.

Arbeidet som skal utføres er montasje av betongelementer og er ikke spesielt støyende.

Hilsen oss i Ramsaltteamet.

 

20 februar

Flere leiligheter begynner å ta form

avatar

Even Nyhus

Ingen kommentarer

Det er for tiden høy aktivitet på byggeplassen med arbeid i alle forskjellige faser. Det jobbes med råbygg på tre blokker, samt innvendig arbeid i to av blokkene. Råbygg blokk C ferdigstilles i skrivende stund, og ytterveggene blir ferdige i løpet av et par uker.

Resten av råbygget (blokk D og E) er planlagt ferdig før påskeferien, der yttervegger og innvendige arbeider kommer hakk i hel. Hver dag er det mellom 70-80 personer på byggeplassen som utfører de forskjellige oppgavene.

Bilde råbygg

Per uke 8 begynner flere leiligheter virkelig ta form. I de øverste leilighetene i blokk A er veggene ferdig malt og gulvet er i gang. Det legges granab-gulv med varmerør i leilighetene før det legges parkett. Flislegging av bad er også godt i gang, og trappeoppganger males sammen med leilighetene. Montasje av heis i blokk A pågår også.

 

Bilder leiligheter A

I blokk B er vi godt i gang med å isolere ytterveggene. Innvendige vegger i leilighetene er langt på vei, og tekniske føringer er i full gang.

Ha en fin ettermiddag

Hilsen oss i Ramsalt teamet.

 

29 november

Tett bygg

avatar

Even Nyhus

Ingen kommentarer

Ramsalt har nå pågående arbeid i alle faser av et byggeprosjekt. Under følger en statusrapport fra de forskjellige byggene.

Blokk A

En viktig milepæl ble nådd på Ramsalt i forrige uke da vi fikk tett bygg på de øverste etasjene på blokk A. Vi setter nå på varme i bygget for å tørke ut fuktighet før en ny fase, innvendige arbeider, starter for fult. Foreløpig har vi så vidt startet å isolere ytterveggene, tekniske hovedføringer er montert og badegulvene er støpt. Neste steg blir enkling av innervegger og tekniske føringer i leilighetene.

Innvendige arbeider blokk A.

Blokk B

I blokk B pågår siste rest av råbyggsfasen på høyblokken. Tett på råbygget følger bygging av yttervegg. Innvendig pågår montering av tekniske hovedføringer og støp av badegulv.

Yttervegsmontasje blokk B.

På blokk C, D og E er råbygget påbegynt og vi monterer nå dekket i plan 2.

Råbyggsmontasje blokk D.

Vi nærmer oss den fasen av byggefasen med størst aktivitet. Det jobber nå mellom 50 og 70 arbeidere på Ramsalt hver dag. Mange av disse jobber skift og har arbeidsdager fra 07:00 til 19:00. Takket være deres gode innsats reiser Ramsalt seg dag for dag.

Ramsalt «by night» sett fra sjøsiden.

5 november

Innvendige arbeider Ramsalt

avatar

Even Nyhus

Ingen kommentarer

Forbipasserende i Sjøgata kan observere råbygget på Ramsalt reise seg uke for uke. Det som ikke synes så godt fra gaten er alle innvendige arbeider som foregår på Ramsalt. Under følger en rapport om hva som foregår innvendig på Ramsalt.

Yttervegger på store deler av blokk A er tettet.

Samtidig er prefabrikkerte balkongelementer montert på utsiden av fasaden.

Innvendig bygges det stenderverk for innerveggene og det monteres hovedrørføringer for vann, sprinkler og ventilasjon.

Dette er en hektisk fase med mange fag som jobber tett på hverandre. Orden og ryddighet er derfor nøkkelord for ivareta sikkerheten og en effektiv fremdrift, og vi jobber alle hardt for å opprettholde dette.

Ha en fin dag
Vennlig hilsen alle oss i Ramsalt teamet.

 

5 oktober

Arbeid på Søndager

avatar

Even Nyhus

Ingen kommentarer

Fra 07.10.18 og frem til Jul vil det foregå arbeid på enkelte søndager i forbindelse med montering av betongelementer på Ramsalt. Dette arbeidet er ikke spesielt støyende. Arbeidet vil foregå i tidsrommet 10:00 til 18:00.

Status på Ramsalt for øvrig er at vi har lagt siste dekke på blokk A og er dermed oppe med 8 etasjer. Fra taket får man god oversikt over Bodø by med sine vakre omgivelser

 

Vi setter nå i gang med blokk B for fult. Vi er kommet til 5.etasje på høydelen i blokk B og skal også her opp i 8 etasjer. Tett etter følger lavdelen av blokk B med sine 5-6 etasjer.


Det begynner å komme frem at Ramsalt er et komplekst bygg med mange nivåforskjeller. Dette gir Skanska som entreprenør mange spennende utfordringer og resultatet blir forhåpentligvis et flott tilskudd til Bodøs «skyline».

Vi i prosjektteamet på Ramsalt ønsker dere en god helg.

 

25 september

Milepæl nådd på Ramsalt!

avatar

Even Nyhus

Ingen kommentarer

I uke 22 la vi ut et bilde (se under) fra vår 3D modell av Ramsalt. Bildet illustrerte hvordan Ramsalt skulle se ut når siste dekket på Ramsalt var lagt i det vi kaller «blokk A». I løpet av uken vil vi ha produsert tilsvarende mengde på byggeplass. Det betyr at en stor milepæl er nådd for Ramsalt. Da vil andre fase (råbyggsfasen) være ferdigstilt på «blokk A» og vi vil ha nådd 8.etasje. «Blokk B» følger tett etter.

Bilde fra 3D modellen uke 22

Bilde av Ramsalt 25.09.18

Neste fase er allerede i gang på Ramsalt. I denne fasen skal vi tette bygget. Dette innebærer å produsere yttervegger med vind og vanntetting, samt tekke taket. Fra havet kan vi allerede se at tømreren er godt i gang med reisverket for ytterveggene opp til og med plan 2.

Samtidig fortsetter råbyggsmontasjen for fullt på de resterende blokkene. I løpet av vinteren vil vi ferdigstille råbygget og da vil også «Blokk D» ruve høyt over Bodø med sine 10 etasjer (11 sett fra havet). Under er et utklipp fra vår 3D modell som viser hvordan råbygget på Ramsalt da vil, sett fra havet. I tillegg vil mye av ytterveggene være på plass

Sett fra Havet ferdig

Vi i Ramsalt teamet gleder oss til å se utviklingen og håper dere gjør det dere også!

 

3 august

Kveldsarbeider i uke 33-36

avatar

Even Nyhus

Ingen kommentarer

Ferien på Ramsalt nærmer seg slutten for de fleste i prosjektet. Produksjonen på Ramsalt har vært noe redusert gjennom ferien, men vil ta seg opp igjen nå. I perioden uke 33 – 36 vil vi utnytte siste rest av de lyse somrene her i nord med kveldsarbeider. I denne perioden vil vi montere betongelementer og stål frem til klokken 23:00. Arbeidet er ikke spesielt støyende, men vi vil ha fokus på å redusere støyen etter klokken 19:00 på kvelden. Kontaktperson vedrørende kveldsarbeider er anleggsleder Bjørn Ove Hernes tlf. 91860461 eller Prouksjonsleder Martine Høie Jordet tlf. 46620548.

Under er et par statusbilder fra Ramsalt.

 

Til slutt vil vi gjøre oppmerksom på at vi grunnet de nye personvernreglene har oppdatert vår personvernerklæring.

 

11 juli

Arbeid gjennom fellesferien

avatar

Even Nyhus

Ingen kommentarer

På mandag startet fellesferien, og vi går inn i en periode med noe redusert aktivitet på byggeplassen. Produksjonen vil likevel holdes i gang gjennom hele ferien. Alstad Maskinbedrift AS fortsetter med grunnarbeidene rundt bygget. Elementpartner AS vil gjennom hele ferien fortsette arbeidet med montering av råbygget. Etter ferien starter tekniske fag og tømrerarbeidene.

Skanska IBM avslutter sine arbeider med fundamentering og plass støpt betong og forlater byggeplassen. Vi vil takke dem for innsatsen og ønske dem lykke til på kommende prosjekter.

Statusbilde 11.07.18

Vi på Ramsalt vil benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer!

1 juni

Montering av stål- og betongelementer er i gang på Ramsalt

avatar

Even Nyhus

Ingen kommentarer

Mandag i uke 22 startet betongelementmontasjen på Ramsalt. Elementpartner AS utfører jobben og holder til på Åndalsnes i Møre og Romsdal hvor de har en nybygget betongelementfabrikk. Her produserer de betongsøyler, trapper og veggelementer til Ramsalt. Disse fraktes med båt til Bodø. Betongelementene blir deretter heist på plass på byggeplassen. Under er noen bilder av betongsøylene som er montert de siste dagene.

 

Alle etasjene fra Sjøgata og opp blir produsert som elementer og heist på plass. Ramsalt vil vokse fort i månedene som kommer og i løpet av sommeren er vi oppe i 8 etasjer. Sett fra vest i Sjøgata vil bygget se ut som vist på bildet under.

Elementmontasjen vil foregå til rundt jul. I denne perioden vil det bli mye transport av betongelementer til byggeplassen. Vi ber publikum om å være obs. på store biler når de krysser gangfeltene på hver side av Ramsalt. En god regel her som i resten av trafikken er å oppnå blikkontakt med sjåførene før man passerer biler.

25 april

Sikkerhetsuka 2018, Ramsalt

avatar

Even Nyhus

Ingen kommentarer

Hvert år arrangerer Skanska sikkerhetsuka på alle sine prosjekter verden over. I år er det 14.gang denne uka arrangeres, og det er 240 000 personer verden over som deltar i denne uken. Under sikkerhetsuka skal det fokuseres ekstra på det daglige HMS-arbeidet gjennom ulike aktiviteter som praktisk øvelse, filmer og konkurranser. Sikkerhetsuka skal bidra til å skape god HMS-kultur i Skanska og hos våre underentreprenører.

På Ramsalt jobber vi tett mot havet. Faren for at noen skulle være uheldige å falle på havet er til stede. Det var derfor naturlig å benytte sikkerhetsuka til å trene på en slik situasjon. Det ble trent på redde bevisst og ubevisst person opp av havet. 

Redning av bevisst person med livbøye.  

Gjennomgang av øvelse.

Redning av bevisstløs person med korg hengende i kranen.

 

Vi på Ramsalt ønsker alle en fortsatt sikker uke